polski РУССКИЙ francais english
O firmie

POLSKA SIMATRA powstala w 2011 roku i jest kontynuacjš wieloletniego producenta cystern marki SIMATRA.

Nasze wyroby powstajš w Gorzowie Wlkp. Posiadamy maszyny i urzšdzenia do wykonywania dennic i p?aszczy zbiorników. Wykonywane elementy oraz procesy spawalnicze sš pod sta?š kontrolš laboratorium pomiarowego. Piaskowanie i lakierowanie elementów odbywa si? w wydzielonych wydzia?ach przy u?yciu najlepszej jako?ci materia?ów lakierniczych.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych, posiadajšcych du?e do?wiadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania czynno?ci.

 

Podreczne narzedzia