Dennice

Od ponad dwudziestu lat nasza firma wytwarza dennice do cystern, które muszš spe?nia? rygorystyczne wymogi. Zdobyte dzi?ki temu du?e do?wiadczenie pozwala nam na oferowanie klientom dobrej jako?ci ró?norodnych rodzajów dennic.

Jako jedyni w Polsce produkujemy dennice eliptyczne. Aby jako?? wytwarzanych dennic eliptycznych i okršg?ych by?a na wysokim poziomie wyoblamy ja na dwóch specjalnie przystosowanych do tych typów wyoblarkach.

DNA DO ZBIORNIKÓW

STACJONARNYCH i TRANSPORTOWYCH

BEZCI?NIENIOWYCH i CI?NIENIOWYCH

wykonujemy metodš obróbki plastycznej na zimno, na prasach w?oskiej firmy BOLDRINI.

Wykonywane przez nas dna spe?niajš wymagania wg:

-          warunków technicznych Dozoru Technicznego,

-          normy PN-88/M-35410,

-          norm klasyfikacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacji. 

ASORTYMENT WYTWARZANYCH DEN.

§  Dna p?askie,

§  Dna o ma?ej wypuk?o?ci wg normy PN-69/M-35413,

§  Dna koszykowe o profilu Rw= Dz ; rw= 0,1Dz (zbie?nych z normš DIN 28011).

To jest pomniejszone zdjecie. Kliknij by zobaczyc zdjecie w docelowym rozmiarze

ZAKRES WYMIAROWY WYTWARZANYCH DEN w mm:

§  ?rednica zewn?trzna......... Dz  = 650 ¸ 3200,

§  grubo?? den..................... g    = 3 ¸12,

§  promie? czaszy ................ Rw  = 1000  ¸ 4000 stopniowany do ?rednicy dna,

§  promie? wyoblenia ........... rw  = 60 ¸ 140,

§  wysoko?? den .................. Hz  = do 480.

 

RODZAJ MATERIA?U WYTWARZANYCH DEN:

§  stal konstrukcyjna,  stal kwasoodporna, aluminium.

UPRAWNIENIA ZAK?ADU:

Zak?ad posiada uprawnienia do wytwarzania den:

§  nr GO-39635/280/02 z dnia 22.02.2002 r.

wydane przez Urzšd Dozoru Technicznego

 

Na ?yczenie klienta wystawiamy ?wiadectwo odbioru.

    To jest pomniejszone zdjecie. Kliknij by zobaczyc zdjecie w docelowym rozmiarze