Silosy

Na zamówienie wykonujemy ró?nego rodzaju silosy o ?rednicy do 3,5 m, d?ugo?ci do 20 m i pojemno?ci do 200 m³.