Konstrukcje stalowe

JEDN? Z GA??ZI DZIA?ALNO?CI FIRMY POLSKA SIMATRA JEST WYKONAWSTWO KONSTRUKCJI I WYROBÓW STALOWYCH.

 

POLSKA SIMATRA posiada d?ugoletniš praktyk? w konstrukcjach i wyrobach stalowych dla budownictwa i przemys?u:

- opracowanie techniczne i wykonanie konstrukcji stalowych,

- opracowanie techniczne i wykonanie elementów stalowych, ci??kich lub lekkich.

DLA BUDOWNICTWA: biurowce, hale przemys?owe, silosy, schody, ogrodzenia.

DLA PRZEMYS?U: zbiorniki, kontenery, elementy linii technologicznych, spawanie

                                  elementów.

 

 

 

Wykonujemy hale jedno, dwunawowe oraz wielonawowe, jedno, dwu lub  wielospadowe, z antresolš lub belkami podsuwnicowymi. Nasze hale wyró?nia nowoczesno??, dba?o?? o szczegó?y z funkcjonalno?ciš i prostym monta?em.

  

 

Hale produkujemy z wysokiej jako?ci stali. Wykonujemy hale o konstrukcji kratowej, z dwuteowników oraz blachownic.

 

 

 

 


Hale wykonujemy systemami o szeroko?ciach 12m, 15m, 18m, 20m, 22m, 25m i wysoko?ci 6m (równie? hale do sk?adowania wysoko?ciowego).

 

 

 


G?ównym elementem no?nym hal sš ramy stalowe wykonane ze spawanych dwuteowników oraz ramy stalowe z d?wigarami kratowymi. Konstrukcj? no?nš dachu stanowiš p?atwie z profili zimno gi?tych typu Z lub ceowniki hutnicze.

Konstrukcja ryglowa ?cian, obramowa? pod drzwi, bramy i doki prze?adunkowe wykonywana jest z profili zimno gi?tych lub goršco walcowanych.